BANKOVÉ ÚDAJE

IBAN (EUR): SK3375000000004028973216
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
BIC: CEKOSKBX

Prevádzkovateľ

SHOPS ON TOP s.r.o.
Rényska 4191/5
929 01 Dunajská Streda, Slovensko

IČO: 51953021
IČ DPH: SK2120843989

Spojte sa s nami

Email: orders@sikk.store
Telefón (HU/SK): +421 905 819 462